Thursday, 5 May 2011

Sebarkan Doa dan Sejahtera


Sesungguhnya salam itu merupakan sunnah terdahulu sejak zaman Nabi Adam 'alaihi salam
sehingga ke hari kiamat, dan salam merupakan ucapan para penghuni syurga, 
Dan ucapan mereka di dalamnya adalah salam. Salam merupakan sunnah para Nabi, 
tabiat orang-orang yang bertakwa dan semboyan orang-orang yang suci. 
Namun, dewasa ini, benar-benar telah terjadi kekejian yang nyata dan perpecahan 
yang terang di tengah-tengah kaum muslimin! Jikalau engkau melihat mereka,
ada saudara semuslim yang melintasi mereka, mereka tidak mengucapkan salam kepadanya.
Sebahagian lagi hanya mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenalinya sahaja, 
bahkan mereka merasa aneh ketika ada orang yang tidak dikenalinya memberi salam kepadanya, 
mereka mengingkarinya dengan menyatakan "Apakah anda mengenali saya?".

Marilah Kembali Mengimarahkan Syiar Memberi Salam

Sedangkan yang sedemikian itu merupakan penyelisihan terhadap perintah Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam, sehingga menyebabkan semakin menjauhnya hati-hati mereka,
semakin merebaknya perangai-perangai kasar dan semakin bertambahnya perpecahan. 
Bersabda Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam:
"Tidaklah kalian akan masuk syurga sehingga kalian beriman,
dan tidaklah kalian dikatakan beriman sehingga kalian saling mencintai. 
Mahukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang jika kalian mengamalkannya
nescaya kalian akan saling mencintai, iaitu tebarkan salam di antara kalian."
(HR Muslim).

Di dalam hadits Muttafaq 'alaihi, ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam, "Islam bagaimanakah yang baik?" 
Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam menjawab, 
"Memberi makan dan mengucapkan salam kepada
orang yang engkau kenali mahupun yang tidak engkau kenali."
(Muttafaq 'alaihi).

Maka yang demikian ini merupakan suatu anjuran untuk menyebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin, dan bahawasanya salam itu tidaklah terbatas kepada orang yang
engkau kenali dan sahabat-sahabatmu sahaja, 
namun untuk keseluruhan kaum muslimin.
Adalah Abdullah Ibnu 'Umar Radhiallahu 'anhu pergi ke pasar pada pagi hari dan berkata :
"Sesungguhnya kami pergi bertolak pada pagi hari adalah untuk menyebarkan salam,
maka kami mengucapkan salam kepada siapa saja yang kami jumpai."
Salam itu menunjukkan ketawadhu'an seorang muslim, 
ia juga menunjukkan kecintaan kepada saudaranya yang lain.
Salam menggambarkan akan kebersihan hatinya daripada dengki, dendam, kebencian, kesombongan dan rasa memandang rendah kepada orang lain. Salam merupakan hak kaum muslimin antara satu dengan lainnya, ia merupakan sebab tercapainya rasa saling mengenali, bertautnya hati dan bertambahnya rasa kasih sayang serta kecintaan. Ia juga merupakan sebab diperolehnya kebaikan dan sebab untuk seseorang masuk syurga. Menyebarkan salam adalah salah satu bentuk menghidupkan sunnah Mustofa Shalallahu 'alaihi wa sallam.

Bersabda Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam: 
"Lima perkara yang wajib bagi seorang muslim ke atas saudaranya, menjawab salam, mendo'akan orang yang bersin, memenuhi undangan, menjenguk orang sakit dan menghantarkan jenazah." (HR Muslim).

1. Disunnahkan tatkala bertemu dua jenis orang di jalan, 
iaitu orang yang berkenderaan supaya memberi salam kepada yang berjalan kaki, yang sedikit kepada yang ramai dan yang muda kepada yang tua. 
Bersabda Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam : 
"Hendaklah salam bagi yang berkenderaan kepada pejalan kaki, 
yang berjalan kaki kepada yang duduk dan yang sedikit kepada yang ramai." 
(HR. Muslim).

2. Sayogiyanya orang yang hendak memberikan salam kepada kaum muslimin dengan mengucapkan salam dan bukan dengan ucapan 'selamat pagi' atau 'selamat datang' ataupun 'hello', hendak dia memulainya dengan salam kemudian baru dia boleh menyambutnya dengan sapaan yang diperbolehkan di dalam Islam.
3. Disukai bagi seorang muslim yang akan masuk ke rumahnya, mengucapkan salam terlebih dahulu, 
kerana sesungguhnya berkah itu turun beserta salam, 
bersabda Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam :
"Jika engkau hendak masuk ke rumahmu,
hendaklah engkau salam, nescaya berkah akan turun kepadamu dan keluargamu." 
(HR Turmudzi).

"Dan jika tidak ada seorangpun di dalamnya, maka ucapkan, 
Assalamu'alainaa 'ibaadillahish shaalihin." (HR Muslim).

4. Sayogiyanya mengucapkan salam itu dengan suara yang dapat didengar namun
tidak mengganggu orang yang mendengar dan membangunkan orang yang tidur. 
Dari Miqdad Radhiallahu 'anhu berkata : 
"Kami mengangkat untuk Nabi bahagiannya daripada susu, dan beliau tiba saat malam, 
mengucapkan salam dengan suara yang tidak membangunkan 
orang yang tidur dan dapat didengar oleh orang yang jaga."
(HR Muslim).

5. Dianjurkan untuk memberikan salam dan mengulanginya lagi jika terpisah daripada saudaranya,
walaupun hanya dipisahkan oleh tembok. 
Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'anhu, Rasulullah bersabda, 
"Jika seseorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, 
hendaklah dia memberinya salam, dan jika terpisah antara keduanya oleh pohon, 
tembok ataupun batu besar lalu bertemu kembali, 
hendakla kalian mengucapkan salam lagi kepadanya."
(HR Abu Dawud).

6. Ramai ulama' memperbolehkan seorang lelaki mengucapkan salam kepada seorang wanita,
dan sebaliknya, selama aman daripada fitnah, sebagaimana seorang wanita mengucapkan salam kepada mahramnya, maka wajib juga atasnya untuk menjawab salam daripada mereka. 
Demikian halnya seorang laki-laki kepada mahramnya wajib atasnya menjawab salam dari mereka.
Jika dia seorang ajnabiyah (wanita bukan mahram), maka tidaklah mengapa mengucapkan salam kepadanya ataupun membalas salamnya jika wanita tersebut yang mengucapkan salam, selama aman daripada fitnah, dengan syarat tanpa bersentuhan tangan/jabat tangan dan mendayu-dayukan suara.

7. Daripada hal-hal yang tersebar di kalangan manusia adalah menjadikan salam itu berbentuk isyarat atau memberi tanda dengan tangan. Jika seseorang yang mengucapkan salam itu jauh, maka mengucapkan salam sambil memberikan isyarat tidaklah mengapa, selama dia tidak dapat mendengarmu, kerana isyarat ketika itu menjadi penunjuk salam dan tidak ada pengganti selainnya, juga demikian dalam membalasnya.

8. Dianjurkan bagi orang yang duduk mengucapkan salam ketika dia hendak berdiri di dalam majlisnya. Sebagaimana sabda Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam, 
"Jika kalian mendatangi suatu majlis hendaklah memberi salam, 
dan jika hendak berdiri seyogiyanya juga memberi salam, 
dan tidaklah yang pertama itu lebih berhak daripada yang terakhir".
(HR. Abu Dawud)

9. Disunnahkan berjabat tangan ketika memberi salam dan memberikan tangannya kepada saudaranya. 
Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda : 
"Tidaklah bertemu dua orang muslim kemudian berjabat tangan
kecuali Allah akan mengampuni dosanya sebelum berpisah".
(HR. Abu Dawud dan Turmudzi).

10. Menunjukkan wajah yang ceria, bermanis muka dan tersenyum ketika salam.
Sebagaimana sabda Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam :
"Senyummu kepada saudaramu itu sedekah", dan sabdanya pula 
"Janganlah engkau remehkan suatu kebajikan sedikitpun, 
walaupun hanya bermanis muka terhadap saudaramu".
(HR. Muslim)

11. Disunnahkan memberi salam kepada anak-anak sebagaimana Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam sentiasa melakukannya, dan yang demikian ini adalah suatu hal yang menggembirakan mereka, menanamkan rasa percaya diri dan menumbuhkan semangat menuntut ilmu di dalam hati mereka.

12. Tidak diperbolehkan memulai salam kepada orang kafir sebagaimana 
di dalam sabda Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam : 
"Janganlah mendahului Yahudi dan Nasrani dengan ucapan salam, 
jika engkau menemui salah seorang daripada mereka di jalan, desaklah hingga mereka menepi dari jalan". 
(HR. Muslim) dan bersabda pula Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam :
"Jika ahli kitab memberi salam kepadamu maka jawablah dengan wa'alaikum" 
(mutafaq alaihi).

Maka hidupkanlah, wahai hamba Allah sunnah yang agung ini di tengah-tengah kaum muslimin agar lebih mempereratkan hati-hati kalian dan menyatukan jiwa-jiwa kalian serta untuk meraih ganjaran dan pahala di sisi Allah. Semoga salam dan shalawat senantiasa tercurahkan atas Nabi, keluarga baginda dan shahabat-shahabat baginda seluruhnya. Amin.

Sumber Text: Abu Amran 
(Terjemah Bahasa Melayu Oleh Abu Usamah)
Semoga kita semua beroleh ucapan Salam dari RabbulA'lamin InsyaAllah

سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ
"(Kepada mereka dikatakan): ""Salam"", sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang."
(Surah Yasin 36: Ayat ke 58)
~Diadaptasi dari iluvislam~

No comments:

Post a Comment